CapítuloScanlatorLect.
10
Haitoku wa Amaku Mushibamu 4White Lies1.325
Haitoku wa Amaku Mushibamu 3White Lies2.098
Haitoku wa Amaku Mushibamu 2White Lies3.946
Haitoku wa Amaku Mushibamu 1White Lies6.270