CapítuloScanlatorLect.
10
Hajimari no natsu 3White Lies2.499
Hajimari no natsu 2White Lies4.078
Especiales
Hajimari no natsu 3·5White Lies1.704
Hajimari no natsu 1·2White Lies2.524
Hajimari no natsu 1·1White Lies4.252