CapítuloScanlatorLect.
180
Ichigo 100 171Dark Core no fansub24.864
170
Ichigo 100 170Dark Core no fansub14.785
Ichigo 100 169Dark Core no fansub12.004
Ichigo 100 168Dark Core no fansub10.017
Ichigo 100 167Dark Core no fansub14.511
Ichigo 100 166Dark Core no fansub8.292
Ichigo 100 165Dark Core no fansub7.161
Ichigo 100 164Dark Core no fansub5.897
Ichigo 100 163Dark Core no fansub5.887
Ichigo 100 162Dark Core no fansub5.779
Ichigo 100 161Ultimate Manga6.427
160
Ichigo 100 160Ultimate Manga5.479
Ichigo 100 159MangaCity4.908
Ichigo 100 158Dark Core no fansub5.430
Ichigo 100 157Dark Core no fansub4.943
Ichigo 100 156Dark Core no fansub5.383
Ichigo 100 155Dark Core no fansub5.868
Ichigo 100 154Dark Core no fansub5.664
Ichigo 100 153Dark Core no fansub5.723
Ichigo 100 152ZSA fansub6.344
Ichigo 100 151ZSA fansub5.136
150
Ichigo 100 150ZSA fansub5.222
Ichigo 100 149ZSA fansub4.944
Ichigo 100 148ZSA fansub4.512
Ichigo 100 147ZSA fansub4.828
Ichigo 100 146ZSA fansub4.328
Ichigo 100 145ZSA fansub4.818
Ichigo 100 144ZSA fansub4.865
Ichigo 100 143ZSA fansub4.982
Ichigo 100 142ZSA fansub4.508
Ichigo 100 141ZSA fansub4.681
140
Ichigo 100 140ZSA fansub5.193
Ichigo 100 139ZSA fansub4.485
Ichigo 100 138ZSA fansub4.163
Ichigo 100 137ZSA fansub4.339
Ichigo 100 136ZSA fansub4.412
Ichigo 100 135ZSA fansub4.663
Ichigo 100 134ZSA fansub4.533
Ichigo 100 133ZSA fansub4.232
Ichigo 100 132ZSA fansub4.576
Ichigo 100 131ZSA fansub3.988
130
Ichigo 100 130ZSA fansub4.305
Ichigo 100 129ZSA fansub4.242
Ichigo 100 128ZSA fansub3.850
Ichigo 100 127ZSA fansub4.440
Ichigo 100 126ZSA fansub5.161
Ichigo 100 125ZSA fansub4.630
Ichigo 100 124ZSA fansub4.056
Ichigo 100 123ZSA fansub4.595
Ichigo 100 122ZSA fansub4.071
Ichigo 100 121ZSA fansub6.147
120
Ichigo 100 120ZSA fansub5.966
Ichigo 100 119ZSA fansub3.918
Ichigo 100 118ZSA fansub4.379
Ichigo 100 117ZSA fansub4.441
Ichigo 100 116ZSA fansub3.953
Ichigo 100 115ZSA fansub4.643
Ichigo 100 114ZSA fansub4.216
Ichigo 100 113ZSA fansub4.687
Ichigo 100 112ZSA fansub4.068
Ichigo 100 111ZSA fansub5.426
110
Ichigo 100 110ZSA fansub4.618
Ichigo 100 109ZSA fansub4.457
Ichigo 100 108ZSA fansub5.033
Ichigo 100 107ZSA fansub4.137
Ichigo 100 106ZSA fansub4.295
Ichigo 100 105ZSA fansub3.967
Ichigo 100 104ZSA fansub4.490
Ichigo 100 103ZSA fansub4.558
Ichigo 100 102ZSA fansub4.536
Ichigo 100 101ZSA fansub4.617
100
Ichigo 100 100ZSA fansub5.881
Ichigo 100 99ZSA fansub4.992
Ichigo 100 98ZSA fansub4.847
Ichigo 100 97ZSA fansub4.468
Ichigo 100 96ZSA fansub3.985
Ichigo 100 95ZSA fansub4.123
Ichigo 100 94ZSA fansub4.569
Ichigo 100 93ZSA fansub4.590
Ichigo 100 92ZSA fansub4.977
Ichigo 100 91ZSA fansub5.120
90
Ichigo 100 90ZSA fansub5.705
Ichigo 100 89ZSA fansub4.853
Ichigo 100 88ZSA fansub5.001
Ichigo 100 87ZSA fansub4.606
Ichigo 100 86ZSA fansub5.035
Ichigo 100 85ZSA fansub4.820
Ichigo 100 84ZSA fansub4.444
Ichigo 100 83ZSA fansub4.987
Ichigo 100 82ZSA fansub4.551
Ichigo 100 81ZSA fansub5.119
80
Ichigo 100 80ZSA fansub5.106
Ichigo 100 79ZSA fansub5.085
Ichigo 100 78ZSA fansub4.891
Ichigo 100 77ZSA fansub4.526
Ichigo 100 76ZSA fansub5.097
Ichigo 100 75ZSA fansub4.960
Ichigo 100 74ZSA fansub4.849
Ichigo 100 73ZSA fansub4.505
Ichigo 100 72ZSA fansub5.000
Ichigo 100 71ZSA fansub4.360
70
Ichigo 100 70ZSA fansub5.157
Ichigo 100 69ZSA fansub4.039
Ichigo 100 68ZSA fansub4.186
Ichigo 100 67ZSA fansub4.193
Ichigo 100 66ZSA fansub4.079
Ichigo 100 65ZSA fansub5.295
Ichigo 100 64ZSA fansub4.706
Ichigo 100 63ZSA fansub4.411
Ichigo 100 62ZSA fansub5.115
Ichigo 100 61ZSA fansub5.020
60
Ichigo 100 60ZSA fansub5.475
Ichigo 100 59ZSA fansub4.269
Ichigo 100 58ZSA fansub4.366
Ichigo 100 57ZSA fansub4.875
Ichigo 100 56ZSA fansub4.256
Ichigo 100 55ZSA fansub4.638
Ichigo 100 54ZSA fansub4.743
Ichigo 100 53ZSA fansub4.611
Ichigo 100 52ZSA fansub4.128
Ichigo 100 51ZSA fansub5.159
50
Ichigo 100 50ZSA fansub4.568
Ichigo 100 49ZSA fansub4.385
Ichigo 100 48ZSA fansub4.190
Ichigo 100 47ZSA fansub4.553
Ichigo 100 46ZSA fansub4.541
Ichigo 100 45ZSA fansub4.814
Ichigo 100 44ZSA fansub4.443
Ichigo 100 43ZSA fansub4.547
Ichigo 100 42ZSA fansub4.792
Ichigo 100 41ZSA fansub4.505
40
Ichigo 100 40ZSA fansub5.601
Ichigo 100 39ZSA fansub4.941
Ichigo 100 38ZSA fansub4.742
Ichigo 100 37ZSA fansub5.043
Ichigo 100 36ZSA fansub5.455
Ichigo 100 35ZSA fansub5.193
Ichigo 100 34ZSA fansub4.843
Ichigo 100 33ZSA fansub4.756
Ichigo 100 32ZSA fansub4.406
Ichigo 100 31ZSA fansub5.853
30
Ichigo 100 30ZSA fansub6.120
Ichigo 100 29ZSA fansub5.290
Ichigo 100 28ZSA fansub5.655
Ichigo 100 27araa no fansub8.018
Ichigo 100 26+18FansuB8.419
Ichigo 100 25MWfansub3.208
Ichigo 100 24MWfansub2.636
Ichigo 100 23MWfansub3.102
Ichigo 100 22MWfansub2.766
Ichigo 100 21MWfansub2.877
20
Ichigo 100 20+18FansuB9.241
Ichigo 100 19MWfansub3.061
Ichigo 100 18MWfansub2.854
Ichigo 100 17MWfansub2.922
Ichigo 100 16MWfansub2.862
Ichigo 100 15MWfansub2.975
Ichigo 100 14todoroki no tokio5.540
Ichigo 100 13todoroki no tokio8.201
Ichigo 100 12todoroki no tokio4.933
Ichigo 100 11todoroki no tokio6.461
10
Ichigo 100 10todoroki no tokio5.924
Ichigo 100 9todoroki no tokio5.738
Ichigo 100 8todoroki no tokio8.764
Ichigo 100 7todoroki no tokio12.783
Ichigo 100 6todoroki no tokio5.558
Ichigo 100 5todoroki no tokio7.335
Ichigo 100 4todoroki no tokio7.794
Ichigo 100 3New Sekai No Fansub7.850
Ichigo 100 2todoroki no tokio14.830
Ichigo 100 1todoroki no tokio34.260
Especiales
Ichigo 100OneShot+18Manga Zhare ProyectSub28.662
Ichigo 100 Max+18Human Ameno-Crimson23.034
Ichigo 100 Ichigo 100% MaxHuman Ameno-Crimson133
Ichigo 100 Encuentro de un momento 2+18Human Ameno-Crimson9.055
Ichigo 100 Encuentro de un momento+18Human Ameno-Crimson18.788
Ichigo 100 % MaxHuman Ameno-Crimson288