CapítuloScanlatorLect.
180
Ichigo 100 171Dark Core no fansub25.023
170
Ichigo 100 170Dark Core no fansub14.785
Ichigo 100 169Dark Core no fansub12.033
Ichigo 100 168Dark Core no fansub10.044
Ichigo 100 167Dark Core no fansub14.622
Ichigo 100 166Dark Core no fansub8.316
Ichigo 100 165Dark Core no fansub7.189
Ichigo 100 164Dark Core no fansub5.897
Ichigo 100 163Dark Core no fansub5.887
Ichigo 100 162Dark Core no fansub5.779
Ichigo 100 161Ultimate Manga6.427
160
Ichigo 100 160Ultimate Manga5.506
Ichigo 100 159MangaCity4.908
Ichigo 100 158Dark Core no fansub5.430
Ichigo 100 157Dark Core no fansub4.943
Ichigo 100 156Dark Core no fansub5.383
Ichigo 100 155Dark Core no fansub5.929
Ichigo 100 154Dark Core no fansub5.737
Ichigo 100 153Dark Core no fansub5.723
Ichigo 100 152ZSA fansub6.370
Ichigo 100 151ZSA fansub5.158
150
Ichigo 100 150ZSA fansub5.282
Ichigo 100 149ZSA fansub4.972
Ichigo 100 148ZSA fansub4.557
Ichigo 100 147ZSA fansub4.877
Ichigo 100 146ZSA fansub4.404
Ichigo 100 145ZSA fansub4.818
Ichigo 100 144ZSA fansub4.865
Ichigo 100 143ZSA fansub4.982
Ichigo 100 142ZSA fansub4.508
Ichigo 100 141ZSA fansub4.763
140
Ichigo 100 140ZSA fansub5.193
Ichigo 100 139ZSA fansub4.485
Ichigo 100 138ZSA fansub4.188
Ichigo 100 137ZSA fansub4.364
Ichigo 100 136ZSA fansub4.443
Ichigo 100 135ZSA fansub4.663
Ichigo 100 134ZSA fansub4.533
Ichigo 100 133ZSA fansub4.259
Ichigo 100 132ZSA fansub4.601
Ichigo 100 131ZSA fansub3.988
130
Ichigo 100 130ZSA fansub4.305
Ichigo 100 129ZSA fansub4.242
Ichigo 100 128ZSA fansub3.850
Ichigo 100 127ZSA fansub4.440
Ichigo 100 126ZSA fansub5.161
Ichigo 100 125ZSA fansub4.659
Ichigo 100 124ZSA fansub4.109
Ichigo 100 123ZSA fansub4.619
Ichigo 100 122ZSA fansub4.102
Ichigo 100 121ZSA fansub6.176
120
Ichigo 100 120ZSA fansub5.966
Ichigo 100 119ZSA fansub3.944
Ichigo 100 118ZSA fansub4.456
Ichigo 100 117ZSA fansub4.493
Ichigo 100 116ZSA fansub3.984
Ichigo 100 115ZSA fansub4.643
Ichigo 100 114ZSA fansub4.216
Ichigo 100 113ZSA fansub4.687
Ichigo 100 112ZSA fansub4.068
Ichigo 100 111ZSA fansub5.476
110
Ichigo 100 110ZSA fansub4.641
Ichigo 100 109ZSA fansub4.457
Ichigo 100 108ZSA fansub5.086
Ichigo 100 107ZSA fansub4.165
Ichigo 100 106ZSA fansub4.295
Ichigo 100 105ZSA fansub3.997
Ichigo 100 104ZSA fansub4.518
Ichigo 100 103ZSA fansub4.579
Ichigo 100 102ZSA fansub4.563
Ichigo 100 101ZSA fansub4.639
100
Ichigo 100 100ZSA fansub5.902
Ichigo 100 99ZSA fansub5.016
Ichigo 100 98ZSA fansub4.868
Ichigo 100 97ZSA fansub4.517
Ichigo 100 96ZSA fansub4.007
Ichigo 100 95ZSA fansub4.123
Ichigo 100 94ZSA fansub4.594
Ichigo 100 93ZSA fansub4.590
Ichigo 100 92ZSA fansub4.977
Ichigo 100 91ZSA fansub5.120
90
Ichigo 100 90ZSA fansub5.729
Ichigo 100 89ZSA fansub4.880
Ichigo 100 88ZSA fansub5.023
Ichigo 100 87ZSA fansub4.627
Ichigo 100 86ZSA fansub5.085
Ichigo 100 85ZSA fansub4.820
Ichigo 100 84ZSA fansub4.444
Ichigo 100 83ZSA fansub5.012
Ichigo 100 82ZSA fansub4.577
Ichigo 100 81ZSA fansub5.174
80
Ichigo 100 80ZSA fansub5.106
Ichigo 100 79ZSA fansub5.132
Ichigo 100 78ZSA fansub4.913
Ichigo 100 77ZSA fansub4.526
Ichigo 100 76ZSA fansub5.121
Ichigo 100 75ZSA fansub4.960
Ichigo 100 74ZSA fansub4.877
Ichigo 100 73ZSA fansub4.533
Ichigo 100 72ZSA fansub5.000
Ichigo 100 71ZSA fansub4.360
70
Ichigo 100 70ZSA fansub5.157
Ichigo 100 69ZSA fansub4.065
Ichigo 100 68ZSA fansub4.213
Ichigo 100 67ZSA fansub4.193
Ichigo 100 66ZSA fansub4.079
Ichigo 100 65ZSA fansub5.295
Ichigo 100 64ZSA fansub4.735
Ichigo 100 63ZSA fansub4.411
Ichigo 100 62ZSA fansub5.115
Ichigo 100 61ZSA fansub5.020
60
Ichigo 100 60ZSA fansub5.475
Ichigo 100 59ZSA fansub4.320
Ichigo 100 58ZSA fansub4.389
Ichigo 100 57ZSA fansub4.903
Ichigo 100 56ZSA fansub4.278
Ichigo 100 55ZSA fansub4.638
Ichigo 100 54ZSA fansub4.743
Ichigo 100 53ZSA fansub4.663
Ichigo 100 52ZSA fansub4.153
Ichigo 100 51ZSA fansub5.159
50
Ichigo 100 50ZSA fansub4.598
Ichigo 100 49ZSA fansub4.407
Ichigo 100 48ZSA fansub4.190
Ichigo 100 47ZSA fansub4.553
Ichigo 100 46ZSA fansub4.567
Ichigo 100 45ZSA fansub4.814
Ichigo 100 44ZSA fansub4.470
Ichigo 100 43ZSA fansub4.570
Ichigo 100 42ZSA fansub4.792
Ichigo 100 41ZSA fansub4.532
40
Ichigo 100 40ZSA fansub5.601
Ichigo 100 39ZSA fansub4.964
Ichigo 100 38ZSA fansub4.742
Ichigo 100 37ZSA fansub5.043
Ichigo 100 36ZSA fansub5.455
Ichigo 100 35ZSA fansub5.243
Ichigo 100 34ZSA fansub4.843
Ichigo 100 33ZSA fansub4.756
Ichigo 100 32ZSA fansub4.428
Ichigo 100 31ZSA fansub5.877
30
Ichigo 100 30ZSA fansub6.150
Ichigo 100 29ZSA fansub5.290
Ichigo 100 28ZSA fansub5.710
Ichigo 100 27araa no fansub8.018
Ichigo 100 26+18FansuB8.474
Ichigo 100 25MWfansub3.233
Ichigo 100 24MWfansub2.687
Ichigo 100 23MWfansub3.155
Ichigo 100 22MWfansub2.793
Ichigo 100 21MWfansub2.904
20
Ichigo 100 20+18FansuB9.267
Ichigo 100 19MWfansub3.084
Ichigo 100 18MWfansub2.908
Ichigo 100 17MWfansub2.949
Ichigo 100 16MWfansub2.914
Ichigo 100 15MWfansub3.030
Ichigo 100 14todoroki no tokio5.540
Ichigo 100 13todoroki no tokio8.231
Ichigo 100 12todoroki no tokio4.958
Ichigo 100 11todoroki no tokio6.490
10
Ichigo 100 10todoroki no tokio5.924
Ichigo 100 9todoroki no tokio5.738
Ichigo 100 8todoroki no tokio8.815
Ichigo 100 7todoroki no tokio12.837
Ichigo 100 6todoroki no tokio5.558
Ichigo 100 5todoroki no tokio7.387
Ichigo 100 4todoroki no tokio7.842
Ichigo 100 3New Sekai No Fansub7.928
Ichigo 100 2todoroki no tokio14.879
Ichigo 100 1todoroki no tokio34.260
Especiales
Ichigo 100OneShot+18Manga Zhare ProyectSub28.717
Ichigo 100 Max+18Human Ameno-Crimson23.117
Ichigo 100 Ichigo 100% MaxHuman Ameno-Crimson155
Ichigo 100 Encuentro de un momento 2+18Human Ameno-Crimson9.197
Ichigo 100 Encuentro de un momento+18Human Ameno-Crimson18.835
Ichigo 100 % MaxHuman Ameno-Crimson338