CapítuloScanlatorLect.
20
Ichigo Jikan 11Chokoreto no Fansub23.757
10
Ichigo Jikan 10Chokoreto no Fansub19.545
Ichigo Jikan 9Chokoreto no Fansub20.435
Ichigo Jikan 8Chokoreto no Fansub20.188
Ichigo Jikan 7Chokoreto no Fansub21.036
Ichigo Jikan 6Chokoreto no Fansub20.557
Ichigo Jikan 5Chokoreto no Fansub21.774
Ichigo Jikan 4Chokoreto no Fansub21.663
Ichigo Jikan 3Chokoreto no Fansub21.598
Ichigo Jikan 2Chokoreto no Fansub23.115
Ichigo Jikan 1Chokoreto no Fansub31.446