CapítuloScanlatorLect.
20
Ichigo Jikan 11Chokoreto no Fansub23.881
10
Ichigo Jikan 10Chokoreto no Fansub19.754
Ichigo Jikan 9Chokoreto no Fansub20.604
Ichigo Jikan 8Chokoreto no Fansub20.328
Ichigo Jikan 7Chokoreto no Fansub21.110
Ichigo Jikan 6Chokoreto no Fansub20.635
Ichigo Jikan 5Chokoreto no Fansub21.953
Ichigo Jikan 4Chokoreto no Fansub21.793
Ichigo Jikan 3Chokoreto no Fansub21.695
Ichigo Jikan 2Chokoreto no Fansub23.195
Ichigo Jikan 1Chokoreto no Fansub31.622