CapítuloScanlatorLect.
20
Ichigo Jikan 11Chokoreto no Fansub23.832
10
Ichigo Jikan 10Chokoreto no Fansub19.616
Ichigo Jikan 9Chokoreto no Fansub20.580
Ichigo Jikan 8Chokoreto no Fansub20.242
Ichigo Jikan 7Chokoreto no Fansub21.084
Ichigo Jikan 6Chokoreto no Fansub20.606
Ichigo Jikan 5Chokoreto no Fansub21.881
Ichigo Jikan 4Chokoreto no Fansub21.764
Ichigo Jikan 3Chokoreto no Fansub21.673
Ichigo Jikan 2Chokoreto no Fansub23.167
Ichigo Jikan 1Chokoreto no Fansub31.560