CapítuloScanlatorLect.
20
Koko ni Iru yo 19Hane no Akari30.831
Koko ni Iru yo 18Hane no Akari24.707
Koko ni Iru yo 17Hane no Akari19.769
Koko ni Iru yo 16Hane no Akari20.526
Koko ni Iru yo 15Hane no Akari19.073
Koko ni Iru yo 14Hane no Akari21.175
Koko ni Iru yo 13Hane no Akari20.006
Koko ni Iru yo 12Hane no Akari20.720
Koko ni Iru yo 11Hane no Akari21.495
10
Koko ni Iru yo 10Hane no Akari20.347
Koko ni Iru yo 9Hane no Akari20.710
Koko ni Iru yo 8Hane no Akari21.855
Koko ni Iru yo 7Hane no Akari22.847
Koko ni Iru yo 6Hane no Akari23.442
Koko ni Iru yo 5Hane no Akari23.121
Koko ni Iru yo 4Hane no Akari25.117
Koko ni Iru yo 3Hane no Akari27.013
Koko ni Iru yo 2Hane no Akari28.983
Koko ni Iru yo 1Hane no Akari46.687
Especiales
Koko ni Iru yo Extra 2Hane no Akari8.463
Koko ni Iru yo Extra 1Hane no Akari9.363