CapítuloScanlatorLect.
20
Koko ni Iru yo 19Hane no Akari30.775
Koko ni Iru yo 18Hane no Akari24.655
Koko ni Iru yo 17Hane no Akari19.746
Koko ni Iru yo 16Hane no Akari20.501
Koko ni Iru yo 15Hane no Akari19.073
Koko ni Iru yo 14Hane no Akari21.125
Koko ni Iru yo 13Hane no Akari19.947
Koko ni Iru yo 12Hane no Akari20.696
Koko ni Iru yo 11Hane no Akari21.495
10
Koko ni Iru yo 10Hane no Akari20.299
Koko ni Iru yo 9Hane no Akari20.660
Koko ni Iru yo 8Hane no Akari21.834
Koko ni Iru yo 7Hane no Akari22.800
Koko ni Iru yo 6Hane no Akari23.421
Koko ni Iru yo 5Hane no Akari23.038
Koko ni Iru yo 4Hane no Akari25.088
Koko ni Iru yo 3Hane no Akari26.936
Koko ni Iru yo 2Hane no Akari28.906
Koko ni Iru yo 1Hane no Akari46.632
Especiales
Koko ni Iru yo Extra 2Hane no Akari8.463
Koko ni Iru yo Extra 1Hane no Akari9.319