CapítuloScanlatorLect.
20
Koko ni Iru yo 19Hane no Akari30.856
Koko ni Iru yo 18Hane no Akari24.769
Koko ni Iru yo 17Hane no Akari19.790
Koko ni Iru yo 16Hane no Akari20.548
Koko ni Iru yo 15Hane no Akari19.095
Koko ni Iru yo 14Hane no Akari21.284
Koko ni Iru yo 13Hane no Akari20.057
Koko ni Iru yo 12Hane no Akari20.746
Koko ni Iru yo 11Hane no Akari21.573
10
Koko ni Iru yo 10Hane no Akari20.372
Koko ni Iru yo 9Hane no Akari20.736
Koko ni Iru yo 8Hane no Akari21.907
Koko ni Iru yo 7Hane no Akari22.924
Koko ni Iru yo 6Hane no Akari23.531
Koko ni Iru yo 5Hane no Akari23.177
Koko ni Iru yo 4Hane no Akari25.172
Koko ni Iru yo 3Hane no Akari27.013
Koko ni Iru yo 2Hane no Akari29.095
Koko ni Iru yo 1Hane no Akari46.841
Especiales
Koko ni Iru yo Extra 2Hane no Akari8.463
Koko ni Iru yo Extra 1Hane no Akari9.363