CapítuloScanlatorLect.
10
Shinkon Shimai 9+18infernal kaiser no fansub10.110
Shinkon Shimai 8+18infernal kaiser no fansub7.491
Shinkon Shimai 7+18infernal kaiser no fansub10.951
Shinkon Shimai 6+18infernal kaiser no fansub16.631
Shinkon Shimai 5+18infernal kaiser no fansub21.170
Shinkon Shimai 4+18infernal kaiser no fansub21.274
Shinkon Shimai 3+18infernal kaiser no fansub24.452
Shinkon Shimai 2+18infernal kaiser no fansub25.117
Shinkon Shimai 1+18infernal kaiser no fansub48.259