CapítuloScanlatorLect.
10
Shinkon Shimai 9+18infernal kaiser no fansub10.051
Shinkon Shimai 8+18infernal kaiser no fansub7.491
Shinkon Shimai 7+18infernal kaiser no fansub10.922
Shinkon Shimai 6+18infernal kaiser no fansub16.610
Shinkon Shimai 5+18infernal kaiser no fansub21.103
Shinkon Shimai 4+18infernal kaiser no fansub21.168
Shinkon Shimai 3+18infernal kaiser no fansub24.407
Shinkon Shimai 2+18infernal kaiser no fansub25.062
Shinkon Shimai 1+18infernal kaiser no fansub48.208