CapítuloScanlatorLect.
10
Shinkon Shimai 9+18infernal kaiser no fansub10.027
Shinkon Shimai 8+18infernal kaiser no fansub7.439
Shinkon Shimai 7+18infernal kaiser no fansub10.796
Shinkon Shimai 6+18infernal kaiser no fansub16.584
Shinkon Shimai 5+18infernal kaiser no fansub21.058
Shinkon Shimai 4+18infernal kaiser no fansub21.143
Shinkon Shimai 3+18infernal kaiser no fansub24.335
Shinkon Shimai 2+18infernal kaiser no fansub25.032
Shinkon Shimai 1+18infernal kaiser no fansub48.133