CapítuloScanlatorLect.
60
Tonari no Kaibutsu-kun 52Hoshi no Fansub14.805
Tonari no Kaibutsu-kun 51Hoshi no Fansub14.310
50
Tonari no Kaibutsu-kun 50Last Heaven9.969
Tonari no Kaibutsu-kun 49Last Heaven9.887
Tonari no Kaibutsu-kun 48Hoshi no Fansub21.956
Tonari no Kaibutsu-kun 47Hoshi no Fansub18.950
Tonari no Kaibutsu-kun 46Hoshi no Fansub25.299
Tonari no Kaibutsu-kun 45Hoshi no Fansub22.604
Tonari no Kaibutsu-kun 44Hoshi no Fansub31.299
Tonari no Kaibutsu-kun 43Hoshi no Fansub32.606
Tonari no Kaibutsu-kun 42Hoshi no Fansub33.734
Tonari no Kaibutsu-kun 41Hoshi no Fansub38.893
40
Tonari no Kaibutsu-kun 40Hoshi no Fansub30.365
Tonari no Kaibutsu-kun 39Hoshi no Fansub32.789
Tonari no Kaibutsu-kun 38Hoshi no Fansub36.317
Tonari no Kaibutsu-kun 37Hoshi no Fansub37.744
Tonari no Kaibutsu-kun 36Hoshi no Fansub38.240
Tonari no Kaibutsu-kun 35Hoshi no Fansub32.050
Tonari no Kaibutsu-kun 34Hoshi no Fansub33.198
Tonari no Kaibutsu-kun 33Hoshi no Fansub31.279
Tonari no Kaibutsu-kun 32Hoshi no Fansub31.914
Tonari no Kaibutsu-kun 31Hoshi no Fansub24.798
30
Tonari no Kaibutsu-kun 30Hoshi no Fansub25.103
Tonari no Kaibutsu-kun 29black cat-sub16.192
Tonari no Kaibutsu-kun 28black cat-sub18.135
Tonari no Kaibutsu-kun 27Hoshi no Fansub14.751
Tonari no Kaibutsu-kun 26Hoshi no Fansub19.822
Tonari no Kaibutsu-kun 25Hoshi no Fansub20.660
Tonari no Kaibutsu-kun 24Hoshi no Fansub18.965
Tonari no Kaibutsu-kun 23Hoshi no Fansub31.866
Tonari no Kaibutsu-kun 22Hoshi no Fansub29.631
Tonari no Kaibutsu-kun 21Hoshi no Fansub38.749
20
Tonari no Kaibutsu-kun 20Hoshi no Fansub40.806
Tonari no Kaibutsu-kun 19Hoshi no Fansub39.074
Tonari no Kaibutsu-kun 18Hoshi no Fansub39.706
Tonari no Kaibutsu-kun 17Hoshi no Fansub20.438
Tonari no Kaibutsu-kun 16KCG-Fansub23.528
Tonari no Kaibutsu-kun 15KCG-Fansub24.925
Tonari no Kaibutsu-kun 14KCG-Fansub28.264
Tonari no Kaibutsu-kun 13KCG-Fansub34.340
Tonari no Kaibutsu-kun 12KCG-Fansub27.538
Tonari no Kaibutsu-kun 11KCG-Fansub31.384
10
Tonari no Kaibutsu-kun 10StarTeam53.958
Tonari no Kaibutsu-kun 9Dream ~ Fansub40.149
Tonari no Kaibutsu-kun 8Pig-Rabiit Fansub38.227
Tonari no Kaibutsu-kun 7Pig-Rabiit Fansub33.128
Tonari no Kaibutsu-kun 6Pig-Rabiit Fansub35.634
Tonari no Kaibutsu-kun 5Pig-Rabiit Fansub37.904
Tonari no Kaibutsu-kun 4Pig-Rabiit Fansub40.418
Tonari no Kaibutsu-kun 3Pig-Rabiit Fansub41.579
Tonari no Kaibutsu-kun 2Pig-Rabiit Fansub47.539
Tonari no Kaibutsu-kun 1Pig-Rabiit Fansub67.995
Especiales
Tonari no Kaibutsu-kun 23·5Hoshi no Fansub8.512
Tonari no Kaibutsu-kun 17·1DrakHawk6.844
Tonari no Kaibutsu-kun 16·5Hoshi no Fansub5.147
Tonari no Kaibutsu-kun 16·2DrakHawk6.907