CapítuloScanlatorLect.
60
Tonari no Kaibutsu-kun 52Hoshi no Fansub14.383
Tonari no Kaibutsu-kun 51Hoshi no Fansub14.197
50
Tonari no Kaibutsu-kun 50Last Heaven9.883
Tonari no Kaibutsu-kun 49Last Heaven9.856
Tonari no Kaibutsu-kun 48Hoshi no Fansub21.828
Tonari no Kaibutsu-kun 47Hoshi no Fansub18.735
Tonari no Kaibutsu-kun 46Hoshi no Fansub25.153
Tonari no Kaibutsu-kun 45Hoshi no Fansub22.408
Tonari no Kaibutsu-kun 44Hoshi no Fansub31.118
Tonari no Kaibutsu-kun 43Hoshi no Fansub32.581
Tonari no Kaibutsu-kun 42Hoshi no Fansub33.518
Tonari no Kaibutsu-kun 41Hoshi no Fansub38.893
40
Tonari no Kaibutsu-kun 40Hoshi no Fansub30.118
Tonari no Kaibutsu-kun 39Hoshi no Fansub32.674
Tonari no Kaibutsu-kun 38Hoshi no Fansub36.266
Tonari no Kaibutsu-kun 37Hoshi no Fansub37.588
Tonari no Kaibutsu-kun 36Hoshi no Fansub38.168
Tonari no Kaibutsu-kun 35Hoshi no Fansub31.900
Tonari no Kaibutsu-kun 34Hoshi no Fansub32.958
Tonari no Kaibutsu-kun 33Hoshi no Fansub31.150
Tonari no Kaibutsu-kun 32Hoshi no Fansub31.779
Tonari no Kaibutsu-kun 31Hoshi no Fansub24.672
30
Tonari no Kaibutsu-kun 30Hoshi no Fansub25.034
Tonari no Kaibutsu-kun 29black cat-sub16.164
Tonari no Kaibutsu-kun 28black cat-sub18.067
Tonari no Kaibutsu-kun 27Hoshi no Fansub14.602
Tonari no Kaibutsu-kun 26Hoshi no Fansub19.745
Tonari no Kaibutsu-kun 25Hoshi no Fansub20.562
Tonari no Kaibutsu-kun 24Hoshi no Fansub18.700
Tonari no Kaibutsu-kun 23Hoshi no Fansub31.682
Tonari no Kaibutsu-kun 22Hoshi no Fansub29.575
Tonari no Kaibutsu-kun 21Hoshi no Fansub38.427
20
Tonari no Kaibutsu-kun 20Hoshi no Fansub40.658
Tonari no Kaibutsu-kun 19Hoshi no Fansub38.916
Tonari no Kaibutsu-kun 18Hoshi no Fansub39.480
Tonari no Kaibutsu-kun 17Hoshi no Fansub20.368
Tonari no Kaibutsu-kun 16KCG-Fansub23.327
Tonari no Kaibutsu-kun 15KCG-Fansub24.769
Tonari no Kaibutsu-kun 14KCG-Fansub28.082
Tonari no Kaibutsu-kun 13KCG-Fansub34.146
Tonari no Kaibutsu-kun 12KCG-Fansub27.459
Tonari no Kaibutsu-kun 11KCG-Fansub31.332
10
Tonari no Kaibutsu-kun 10StarTeam53.805
Tonari no Kaibutsu-kun 9Dream ~ Fansub40.009
Tonari no Kaibutsu-kun 8Pig-Rabiit Fansub38.098
Tonari no Kaibutsu-kun 7Pig-Rabiit Fansub33.075
Tonari no Kaibutsu-kun 6Pig-Rabiit Fansub35.456
Tonari no Kaibutsu-kun 5Pig-Rabiit Fansub37.881
Tonari no Kaibutsu-kun 4Pig-Rabiit Fansub40.244
Tonari no Kaibutsu-kun 3Pig-Rabiit Fansub41.385
Tonari no Kaibutsu-kun 2Pig-Rabiit Fansub47.412
Tonari no Kaibutsu-kun 1Pig-Rabiit Fansub67.688
Especiales
Tonari no Kaibutsu-kun 23·5Hoshi no Fansub8.512
Tonari no Kaibutsu-kun 17·1DrakHawk6.777
Tonari no Kaibutsu-kun 16·5Hoshi no Fansub5.123
Tonari no Kaibutsu-kun 16·2DrakHawk6.882