CapítuloScanlatorLect.
60
Tonari no Kaibutsu-kun 52Hoshi no Fansub15.125
Tonari no Kaibutsu-kun 51Hoshi no Fansub14.412
50
Tonari no Kaibutsu-kun 50Last Heaven10.050
Tonari no Kaibutsu-kun 49Last Heaven9.971
Tonari no Kaibutsu-kun 48Hoshi no Fansub22.111
Tonari no Kaibutsu-kun 47Hoshi no Fansub19.080
Tonari no Kaibutsu-kun 46Hoshi no Fansub25.427
Tonari no Kaibutsu-kun 45Hoshi no Fansub22.649
Tonari no Kaibutsu-kun 44Hoshi no Fansub31.434
Tonari no Kaibutsu-kun 43Hoshi no Fansub32.754
Tonari no Kaibutsu-kun 42Hoshi no Fansub33.841
Tonari no Kaibutsu-kun 41Hoshi no Fansub39.101
40
Tonari no Kaibutsu-kun 40Hoshi no Fansub30.468
Tonari no Kaibutsu-kun 39Hoshi no Fansub32.930
Tonari no Kaibutsu-kun 38Hoshi no Fansub36.602
Tonari no Kaibutsu-kun 37Hoshi no Fansub37.771
Tonari no Kaibutsu-kun 36Hoshi no Fansub38.342
Tonari no Kaibutsu-kun 35Hoshi no Fansub32.280
Tonari no Kaibutsu-kun 34Hoshi no Fansub33.379
Tonari no Kaibutsu-kun 33Hoshi no Fansub31.363
Tonari no Kaibutsu-kun 32Hoshi no Fansub32.038
Tonari no Kaibutsu-kun 31Hoshi no Fansub24.957
30
Tonari no Kaibutsu-kun 30Hoshi no Fansub25.157
Tonari no Kaibutsu-kun 29black cat-sub16.244
Tonari no Kaibutsu-kun 28black cat-sub18.187
Tonari no Kaibutsu-kun 27Hoshi no Fansub14.886
Tonari no Kaibutsu-kun 26Hoshi no Fansub20.119
Tonari no Kaibutsu-kun 25Hoshi no Fansub20.811
Tonari no Kaibutsu-kun 24Hoshi no Fansub19.016
Tonari no Kaibutsu-kun 23Hoshi no Fansub32.032
Tonari no Kaibutsu-kun 22Hoshi no Fansub29.826
Tonari no Kaibutsu-kun 21Hoshi no Fansub38.920
20
Tonari no Kaibutsu-kun 20Hoshi no Fansub40.981
Tonari no Kaibutsu-kun 19Hoshi no Fansub39.211
Tonari no Kaibutsu-kun 18Hoshi no Fansub39.829
Tonari no Kaibutsu-kun 17Hoshi no Fansub20.658
Tonari no Kaibutsu-kun 16KCG-Fansub23.648
Tonari no Kaibutsu-kun 15KCG-Fansub25.055
Tonari no Kaibutsu-kun 14KCG-Fansub28.362
Tonari no Kaibutsu-kun 13KCG-Fansub34.469
Tonari no Kaibutsu-kun 12KCG-Fansub27.619
Tonari no Kaibutsu-kun 11KCG-Fansub31.439
10
Tonari no Kaibutsu-kun 10StarTeam54.114
Tonari no Kaibutsu-kun 9Dream ~ Fansub40.205
Tonari no Kaibutsu-kun 8Pig-Rabiit Fansub38.303
Tonari no Kaibutsu-kun 7Pig-Rabiit Fansub33.258
Tonari no Kaibutsu-kun 6Pig-Rabiit Fansub35.692
Tonari no Kaibutsu-kun 5Pig-Rabiit Fansub37.958
Tonari no Kaibutsu-kun 4Pig-Rabiit Fansub40.467
Tonari no Kaibutsu-kun 3Pig-Rabiit Fansub41.680
Tonari no Kaibutsu-kun 2Pig-Rabiit Fansub47.735
Tonari no Kaibutsu-kun 1Pig-Rabiit Fansub68.259
Especiales
Tonari no Kaibutsu-kun 23·5Hoshi no Fansub8.536
Tonari no Kaibutsu-kun 17·1DrakHawk6.844
Tonari no Kaibutsu-kun 16·5Hoshi no Fansub5.204
Tonari no Kaibutsu-kun 16·2DrakHawk6.936