CapítuloScanlatorLect.
60
Tonari no Kaibutsu-kun 52Hoshi no Fansub15.271
Tonari no Kaibutsu-kun 51Hoshi no Fansub14.459
50
Tonari no Kaibutsu-kun 50Last Heaven10.196
Tonari no Kaibutsu-kun 49Last Heaven10.015
Tonari no Kaibutsu-kun 48Hoshi no Fansub22.171
Tonari no Kaibutsu-kun 47Hoshi no Fansub19.135
Tonari no Kaibutsu-kun 46Hoshi no Fansub25.454
Tonari no Kaibutsu-kun 45Hoshi no Fansub22.723
Tonari no Kaibutsu-kun 44Hoshi no Fansub31.434
Tonari no Kaibutsu-kun 43Hoshi no Fansub32.775
Tonari no Kaibutsu-kun 42Hoshi no Fansub33.920
Tonari no Kaibutsu-kun 41Hoshi no Fansub39.125
40
Tonari no Kaibutsu-kun 40Hoshi no Fansub30.591
Tonari no Kaibutsu-kun 39Hoshi no Fansub33.016
Tonari no Kaibutsu-kun 38Hoshi no Fansub36.715
Tonari no Kaibutsu-kun 37Hoshi no Fansub37.839
Tonari no Kaibutsu-kun 36Hoshi no Fansub38.387
Tonari no Kaibutsu-kun 35Hoshi no Fansub32.301
Tonari no Kaibutsu-kun 34Hoshi no Fansub33.477
Tonari no Kaibutsu-kun 33Hoshi no Fansub31.394
Tonari no Kaibutsu-kun 32Hoshi no Fansub32.095
Tonari no Kaibutsu-kun 31Hoshi no Fansub24.985
30
Tonari no Kaibutsu-kun 30Hoshi no Fansub25.234
Tonari no Kaibutsu-kun 29black cat-sub16.302
Tonari no Kaibutsu-kun 28black cat-sub18.217
Tonari no Kaibutsu-kun 27Hoshi no Fansub14.988
Tonari no Kaibutsu-kun 26Hoshi no Fansub20.209
Tonari no Kaibutsu-kun 25Hoshi no Fansub20.878
Tonari no Kaibutsu-kun 24Hoshi no Fansub19.086
Tonari no Kaibutsu-kun 23Hoshi no Fansub32.053
Tonari no Kaibutsu-kun 22Hoshi no Fansub29.902
Tonari no Kaibutsu-kun 21Hoshi no Fansub38.920
20
Tonari no Kaibutsu-kun 20Hoshi no Fansub41.032
Tonari no Kaibutsu-kun 19Hoshi no Fansub39.313
Tonari no Kaibutsu-kun 18Hoshi no Fansub39.856
Tonari no Kaibutsu-kun 17Hoshi no Fansub20.802
Tonari no Kaibutsu-kun 16KCG-Fansub23.703
Tonari no Kaibutsu-kun 15KCG-Fansub25.156
Tonari no Kaibutsu-kun 14KCG-Fansub28.362
Tonari no Kaibutsu-kun 13KCG-Fansub34.469
Tonari no Kaibutsu-kun 12KCG-Fansub27.693
Tonari no Kaibutsu-kun 11KCG-Fansub31.493
10
Tonari no Kaibutsu-kun 10StarTeam54.239
Tonari no Kaibutsu-kun 9Dream ~ Fansub40.261
Tonari no Kaibutsu-kun 8Pig-Rabiit Fansub38.412
Tonari no Kaibutsu-kun 7Pig-Rabiit Fansub33.285
Tonari no Kaibutsu-kun 6Pig-Rabiit Fansub35.720
Tonari no Kaibutsu-kun 5Pig-Rabiit Fansub37.980
Tonari no Kaibutsu-kun 4Pig-Rabiit Fansub40.467
Tonari no Kaibutsu-kun 3Pig-Rabiit Fansub41.680
Tonari no Kaibutsu-kun 2Pig-Rabiit Fansub47.825
Tonari no Kaibutsu-kun 1Pig-Rabiit Fansub68.330
Especiales
Tonari no Kaibutsu-kun 23·5Hoshi no Fansub8.565
Tonari no Kaibutsu-kun 17·1DrakHawk6.844
Tonari no Kaibutsu-kun 16·5Hoshi no Fansub5.226
Tonari no Kaibutsu-kun 16·2DrakHawk6.965