CapítuloScanlatorLect.
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 29Usagi No Fansub552
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 28Usagi No Fansub341
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 36Usagi No Fansub2.347
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 37Usagi No Fansub3.891
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 24Usagi No Fansub2.951
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 27Usagi No Fansub3.632
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 26Usagi No Fansub3.358
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 25Usagi No Fansub3.591
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 23Usagi No Fansub5.532
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 22Usagi No Fansub5.674
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 21Nikasub10.843
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 20Nikasub5.849
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 19Nikasub6.008
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 18Nikasub5.059
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 17Nikasub4.771
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 16Nikasub4.677
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 15Nikasub5.141
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 14Nikasub5.458
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 13Nikasub5.454
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 12Nikasub5.959
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 11Nikasub5.900
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 10Nikasub6.454
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 9Nikasub6.194
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 8Nikasub5.614
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 7Nikasub5.123
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 6Nikasub6.224
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 5Nikasub6.866
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 4Nikasub7.520
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 3Nikasub9.373
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 2Nikasub10.738
Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru 1Nikasub26.914

Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru