submanga.comnomesunsomriure.yaoiWarui koto bakkashite gomen nasai (yaoi)OneShot