CapítuloScanlatorLect.
One Piece 21::-Fansub920
NarutoOneShot::-Fansub43.205
Conoci a German y ElRubius en un apocalipsis zombie 1::-Fansub3.488
Higanbana No Saku Yoru Ni 11::-Fansub2.189
hentai 3::-Fansub87.985
Atarashi no kimochi 1::-Fansub1.502
hentaiOneShot::-Fansub52.940
¡ Bienvenido ! 331::-Fansub22
Mi vecina Hanako-chanOneShot+18::-Fansub31.167
nozoki ana 105::-Fansub8.452
¡ Bienvenido ! volumen 1 y 2::-Fansub507
¡ Bienvenido ! 317::-Fansub1.078
Rurouni Kenshin 179::-Fansub1.332
Rurouni Kenshin 175::-Fansub910
Rurouni Kenshin 173::-Fansub2.268
Rurouni Kenshin 171::-Fansub2.276
Rurouni Kenshin 172::-Fansub3.131
Rurouni Kenshin 170::-Fansub3.150
Rurouni Kenshin 169::-Fansub1.929
Rurouni Kenshin 168::-Fansub1.530
Rurouni Kenshin 148::-Fansub4.711
Rurouni Kenshin 147::-Fansub4.002
Rurouni Kenshin 146::-Fansub3.478
Rurouni Kenshin 145::-Fansub3.439
Rurouni Kenshin 144::-Fansub3.702
Rurouni Kenshin 143::-Fansub3.398
Rurouni Kenshin 120::-Fansub3.291
Rurouni Kenshin 119::-Fansub2.571
Rurouni Kenshin 118::-Fansub2.466
Rurouni Kenshin 117::-Fansub2.852
Rurouni Kenshin 116::-Fansub3.101
Rurouni Kenshin 115::-Fansub3.241
Rurouni Kenshin 114::-Fansub3.295
Rurouni Kenshin 113::-Fansub3.352
Rurouni Kenshin 112::-Fansub3.491
Rurouni Kenshin 111::-Fansub3.593