CapítuloScanlatorLect.
One Piece 21::-Fansub899
NarutoOneShot::-Fansub42.937
Conoci a German y ElRubius en un apocalipsis zombie 1::-Fansub3.488
Higanbana No Saku Yoru Ni 11::-Fansub2.189
hentai 3::-Fansub86.565
Atarashi no kimochi 1::-Fansub1.502
hentaiOneShot::-Fansub52.619
¡ Bienvenido ! 331::-Fansub22
Mi vecina Hanako-chanOneShot+18::-Fansub30.980
nozoki ana 105::-Fansub8.426
¡ Bienvenido ! volumen 1 y 2::-Fansub507
¡ Bienvenido ! 317::-Fansub1.078
Rurouni Kenshin 179::-Fansub1.332
Rurouni Kenshin 175::-Fansub884
Rurouni Kenshin 173::-Fansub2.243
Rurouni Kenshin 171::-Fansub2.224
Rurouni Kenshin 172::-Fansub3.080
Rurouni Kenshin 170::-Fansub3.064
Rurouni Kenshin 169::-Fansub1.906
Rurouni Kenshin 168::-Fansub1.508
Rurouni Kenshin 148::-Fansub4.659
Rurouni Kenshin 147::-Fansub3.951
Rurouni Kenshin 146::-Fansub3.432
Rurouni Kenshin 145::-Fansub3.371
Rurouni Kenshin 144::-Fansub3.594
Rurouni Kenshin 143::-Fansub3.398
Rurouni Kenshin 120::-Fansub3.264
Rurouni Kenshin 119::-Fansub2.509
Rurouni Kenshin 118::-Fansub2.440
Rurouni Kenshin 117::-Fansub2.807
Rurouni Kenshin 116::-Fansub3.101
Rurouni Kenshin 115::-Fansub3.190
Rurouni Kenshin 114::-Fansub3.242
Rurouni Kenshin 113::-Fansub3.352
Rurouni Kenshin 112::-Fansub3.461
Rurouni Kenshin 111::-Fansub3.525