CapítuloScanlatorLect.
Hatsukanezumi no Jikan 38ITOKIKI1.705
Hatsukanezumi no Jikan 37ITOKIKI343
Hatsukanezumi no Jikan 36ITOKIKI297
Hatsukanezumi no Jikan 35ITOKIKI606
Hatsukanezumi no Jikan 34ITOKIKI318
Hatsukanezumi no Jikan 33ITOKIKI578
Hatsukanezumi no Jikan 32ITOKIKI631
Hatsukanezumi no Jikan 31ITOKIKI405
Hatsukanezumi no Jikan 30ITOKIKI255
Yarisugi Companion to Atashi Monogatari 3+18ITOKIKI11.829
Yarisugi Companion to Atashi Monogatari 2+18ITOKIKI16.780
Yarisugi Companion to Atashi Monogatari 1+18ITOKIKI24.466
Hatsukanezumi no Jikan 29ITOKIKI345
Hatsukanezumi no Jikan 28ITOKIKI259
Hatsukanezumi no Jikan 27ITOKIKI161
Hatsukanezumi no Jikan 26ITOKIKI361
Hatsukanezumi no Jikan 25ITOKIKI279
Hatsukanezumi no Jikan 24ITOKIKI953
Hatsukanezumi no Jikan 23ITOKIKI316
Hatsukanezumi no Jikan 22ITOKIKI526
Hatsukanezumi no Jikan 21ITOKIKI550
Hatsukanezumi no Jikan 20ITOKIKI401
Hatsukanezumi no Jikan 19ITOKIKI1.172
Raqiya 20ITOKIKI980
Raqiya 19ITOKIKI1.282
Raqiya 18ITOKIKI1.094
Raqiya 17ITOKIKI922
Hatsukanezumi no Jikan 18ITOKIKI631
Hatsukanezumi no Jikan 17ITOKIKI793
Hatsukanezumi no Jikan 16ITOKIKI1.384
Hatsukanezumi no Jikan 15ITOKIKI649
Hatsukanezumi no Jikan 14ITOKIKI1.108
Cupid no Itazura Nijidama 9ITOKIKI4.581
Hatsukanezumi no Jikan 13ITOKIKI789
Hatsukanezumi no Jikan 12ITOKIKI589
Hatsukanezumi no Jikan 11ITOKIKI510