CapítuloScanlatorLect.
Naruto 618Naruto cool!2.567
Naruto 480Naruto cool!2.849
Naruto:El Verdadero Rostro De Kakashi Sen SeiOneShotNaruto cool!6.880