CapítuloScanlatorLect.
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 156Rekishi no Ryu882
Tenjho Tenge 136Rekishi no Ryu1.120
Tenjho Tenge 134·7Rekishi no Ryu1.707
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 155Rekishi no Ryu952
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 154Rekishi no Ryu1.448
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 153Rekishi no Ryu1.629
A Fairytale for the Demon Lord 43Rekishi no Ryu1.398
Tenjho Tenge Artbook Animation The Great JPRekishi no Ryu1.376
Tenjho Tenge Omake KureiRekishi no Ryu2.577
Tenjho Tenge 135Rekishi no Ryu1.529
A Fairytale for the Demon Lord 42Rekishi no Ryu971
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 152Rekishi no Ryu1.827
A Fairytale for the Demon Lord 41Rekishi no Ryu1.476
A Fairytale for the Demon Lord 40Rekishi no Ryu1.573
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 151Rekishi no Ryu2.299
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 150Rekishi no Ryu3.985
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 149Rekishi no Ryu2.609
Tenjho Tenge 134+18Rekishi no Ryu11.093
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 148Rekishi no Ryu5.287
Kage no MatsuriOneShotRekishi no Ryu6.190
Tenjho Tenge 133+18Rekishi no Ryu3.390
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 147Rekishi no Ryu6.211
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 146Rekishi no Ryu4.835
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 145Rekishi no Ryu4.796
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 144Rekishi no Ryu5.852
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 143Rekishi no Ryu6.278
A Fairytale for the Demon Lord 39Rekishi no Ryu2.323
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 141Rekishi no Ryu5.576
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 142Rekishi no Ryu5.834
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 140Rekishi no Ryu6.551
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 139Rekishi no Ryu4.921
A Fairytale for the Demon Lord 38Rekishi no Ryu1.785
A Fairytale for the Demon Lord 37Rekishi no Ryu2.492
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 138Rekishi no Ryu6.891
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 137Rekishi no Ryu5.872
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 136Rekishi no Ryu6.364