CapítuloScanlatorLect.
Kokou no Hito 91Shibuya Psychic Research237
Kokou no Hito 90Shibuya Psychic Research52
Kokou no Hito 89Shibuya Psychic Research201
Tanabata no Kuni 3Shibuya Psychic Research1.086
Please Save my Earth 13Shibuya Psychic Research718
Woodstock 5Shibuya Psychic Research498
Bio Meat 34Shibuya Psychic Research473
Bio Meat 33Shibuya Psychic Research502
Woodstock 4Shibuya Psychic Research499
Please Save my Earth 12Shibuya Psychic Research289
Woodstock 3Shibuya Psychic Research237
Choushinri Genshou Nouryokusha Nanaki 5Shibuya Psychic Research191
Tanabata no Kuni 2Shibuya Psychic Research514
Woodstock 2Shibuya Psychic Research1.050
Woodstock 1Shibuya Psychic Research1.512
Kokou no Hito 87Shibuya Psychic Research661
Kokou no Hito 85Shibuya Psychic Research418
Kokou no Hito 83Shibuya Psychic Research224
Bio Meat 32Shibuya Psychic Research749
Kokou no Hito 81Shibuya Psychic Research752
Karakuri Odette 14Shibuya Psychic Research584
Ryou (Ryo) 6Shibuya Psychic Research326
Kokou no Hito 80Shibuya Psychic Research857
Bio Meat 31Shibuya Psychic Research1.143
Kokou no Hito 79Shibuya Psychic Research1.114
Kokou no Hito 78Shibuya Psychic Research784
Kokou no Hito 75Shibuya Psychic Research1.117
The Friendly Winter 6Shibuya Psychic Research582
Bio Meat 30Shibuya Psychic Research847
Kokou no Hito 74Shibuya Psychic Research1.286
Kokou no Hito 73Shibuya Psychic Research890
Kokou no Hito 72Shibuya Psychic Research555
Bio Meat 29Shibuya Psychic Research974
Tanabata no Kuni 1Shibuya Psychic Research2.064
The Friendly Winter 5Shibuya Psychic Research603
Destroy and Revolution 14Shibuya Psychic Research1.127