CapítuloScanlatorLect.
Kyou no Kira-kun 22teveoy meenamoro6.030
Kyou no Kira-kun 23teveoy meenamoro7.848
Tonari no Atashi 39teveoy meenamoro3.413
Tonari no Atashi 38teveoy meenamoro3.438
Tonari no Atashi 37teveoy meenamoro3.387
Tonari no Atashi 36teveoy meenamoro3.549
Tonari no Atashi 35teveoy meenamoro2.831
Tonari no Atashi 34teveoy meenamoro3.038
Tonari no Atashi 33teveoy meenamoro3.300
Tonari no Atashi 32teveoy meenamoro3.680
Tonari no Atashi 31teveoy meenamoro3.507
Tonari no Atashi 30teveoy meenamoro3.195
Tonari no Atashi 29teveoy meenamoro3.006
Tonari no Atashi 28teveoy meenamoro4.303
Tonari no Atashi 27teveoy meenamoro3.753
Tonari no Atashi 26teveoy meenamoro4.179
Tonari no Atashi 25teveoy meenamoro3.944
Tonari no Atashi 24teveoy meenamoro3.352
Hatsukoi wa Yuki no You ni Awakute 1teveoy meenamoro3.745
Kyou no Kira-kun 14teveoy meenamoro11.890
Kyou no Kira-kun 13teveoy meenamoro9.041
Kyou no Kira-kun 12teveoy meenamoro10.856
Tonari no Atashi 22teveoy meenamoro8.679
Tonari no Atashi 21teveoy meenamoro7.492
Tonari no Atashi 20teveoy meenamoro7.729
Tonari no Atashi 19teveoy meenamoro6.934
Tonari no Atashi 18teveoy meenamoro6.108
Tonari no Atashi 17teveoy meenamoro6.539
Tonari no Atashi 16teveoy meenamoro6.548
Tonari no Atashi 15teveoy meenamoro6.567
Tonari no Atashi 14teveoy meenamoro6.592
Tonari no Atashi 13teveoy meenamoro7.134
Tonari no Atashi 12teveoy meenamoro2.996
Tonari no Atashi 11teveoy meenamoro2.299
Tonari no Atashi 10teveoy meenamoro2.251
Tonari no Atashi 9teveoy meenamoro2.880