CapítuloScanlatorLect.
Kyou no Kira-kun 22teveoy meenamoro6.118
Kyou no Kira-kun 23teveoy meenamoro7.874
Tonari no Atashi 39teveoy meenamoro3.464
Tonari no Atashi 38teveoy meenamoro3.460
Tonari no Atashi 37teveoy meenamoro3.409
Tonari no Atashi 36teveoy meenamoro3.661
Tonari no Atashi 35teveoy meenamoro2.936
Tonari no Atashi 34teveoy meenamoro3.161
Tonari no Atashi 33teveoy meenamoro3.413
Tonari no Atashi 32teveoy meenamoro3.764
Tonari no Atashi 31teveoy meenamoro3.617
Tonari no Atashi 30teveoy meenamoro3.271
Tonari no Atashi 29teveoy meenamoro3.091
Tonari no Atashi 28teveoy meenamoro4.334
Tonari no Atashi 27teveoy meenamoro3.833
Tonari no Atashi 26teveoy meenamoro4.259
Tonari no Atashi 25teveoy meenamoro3.968
Tonari no Atashi 24teveoy meenamoro3.454
Hatsukoi wa Yuki no You ni Awakute 1teveoy meenamoro3.767
Kyou no Kira-kun 14teveoy meenamoro11.976
Kyou no Kira-kun 13teveoy meenamoro9.041
Kyou no Kira-kun 12teveoy meenamoro10.885
Tonari no Atashi 22teveoy meenamoro8.679
Tonari no Atashi 21teveoy meenamoro7.543
Tonari no Atashi 20teveoy meenamoro7.758
Tonari no Atashi 19teveoy meenamoro7.032
Tonari no Atashi 18teveoy meenamoro6.159
Tonari no Atashi 17teveoy meenamoro6.735
Tonari no Atashi 16teveoy meenamoro6.601
Tonari no Atashi 15teveoy meenamoro6.640
Tonari no Atashi 14teveoy meenamoro6.592
Tonari no Atashi 13teveoy meenamoro7.185
Tonari no Atashi 12teveoy meenamoro2.996
Tonari no Atashi 11teveoy meenamoro2.325
Tonari no Atashi 10teveoy meenamoro2.276
Tonari no Atashi 9teveoy meenamoro2.880