CapítuloScanlatorLect.
Kyou no Kira-kun 22teveoy meenamoro6.088
Kyou no Kira-kun 23teveoy meenamoro7.848
Tonari no Atashi 39teveoy meenamoro3.413
Tonari no Atashi 38teveoy meenamoro3.460
Tonari no Atashi 37teveoy meenamoro3.387
Tonari no Atashi 36teveoy meenamoro3.608
Tonari no Atashi 35teveoy meenamoro2.912
Tonari no Atashi 34teveoy meenamoro3.087
Tonari no Atashi 33teveoy meenamoro3.327
Tonari no Atashi 32teveoy meenamoro3.738
Tonari no Atashi 31teveoy meenamoro3.594
Tonari no Atashi 30teveoy meenamoro3.195
Tonari no Atashi 29teveoy meenamoro3.035
Tonari no Atashi 28teveoy meenamoro4.334
Tonari no Atashi 27teveoy meenamoro3.808
Tonari no Atashi 26teveoy meenamoro4.209
Tonari no Atashi 25teveoy meenamoro3.968
Tonari no Atashi 24teveoy meenamoro3.407
Hatsukoi wa Yuki no You ni Awakute 1teveoy meenamoro3.745
Kyou no Kira-kun 14teveoy meenamoro11.920
Kyou no Kira-kun 13teveoy meenamoro9.041
Kyou no Kira-kun 12teveoy meenamoro10.856
Tonari no Atashi 22teveoy meenamoro8.679
Tonari no Atashi 21teveoy meenamoro7.492
Tonari no Atashi 20teveoy meenamoro7.758
Tonari no Atashi 19teveoy meenamoro6.980
Tonari no Atashi 18teveoy meenamoro6.138
Tonari no Atashi 17teveoy meenamoro6.609
Tonari no Atashi 16teveoy meenamoro6.570
Tonari no Atashi 15teveoy meenamoro6.589
Tonari no Atashi 14teveoy meenamoro6.592
Tonari no Atashi 13teveoy meenamoro7.185
Tonari no Atashi 12teveoy meenamoro2.996
Tonari no Atashi 11teveoy meenamoro2.299
Tonari no Atashi 10teveoy meenamoro2.251
Tonari no Atashi 9teveoy meenamoro2.880