CapítuloScanlatorLect.
Tonari no Seki-kun 50~Suki~791
Anti-gravity boy 9~Suki~551
Tonari no Seki-kun 49~Suki~1.024
Anti-gravity boy 8~Suki~386
Tonari no Seki-kun 48~Suki~756
Tonari no Seki-kun 47~Suki~1.676
Anti-gravity boy 7~Suki~308
Anti-gravity boy 6~Suki~342
Anti-gravity boy 5~Suki~342
Momo 33·5~Suki~298
Momo 33~Suki~209
Momo 32~Suki~120
Momo 31~Suki~179
Momo 30~Suki~237
Momo 29~Suki~76
Momo 27~Suki~25
Momo 28~Suki~323
Momo 26~Suki~302
Momo 25~Suki~368
Momo 24~Suki~417
Momo 23~Suki~932
Yume yume yu yu 13~Suki~343
Yume yume yu yu 12~Suki~397
Fuudanjuku monogatari 7~Suki~640
Yume yume yu yu 11~Suki~653
Fuudanjuku monogatari 6~Suki~823
Fuudanjuku monogatari 5~Suki~1.110
Fuudanjuku monogatari 4~Suki~830
Yume yume yu yu 10~Suki~360
Yume yume yu yu 9~Suki~451
Yume yume yu yu 8~Suki~569
Yume yume yu yu 7~Suki~907
Yume yume yu yu 6~Suki~888
Yume yume yu yu 5~Suki~793
Fuudanjuku monogatari 3~Suki~967
Yume yume yu yu 4~Suki~1.349